Pozyskiwanie wiarygodnych informacji. Efektywne wyszukiwanie w sieci

Notatki są fragmentami obowiazujacego podręcznika: Informatyka nie tylko dla uczniów PWN.

Na czerwono zaznaczono materiały na zadanie

U-umieć wykonać ,  W-wiedzieć tą konkretną rzecz Z-Zapisać te konkretne dane i przynieść.

część 1.

część 2.

część 3.

część 4.

» powrót